faq

بله دستگاه های خودپرداز بانکی به طور متوسط برای پذیرنده دستگاه ماهیانه 30 میلیون ريال درآمد  خواهد داشت.

شرکت آیریک تجارت به دو روش پشتیبانی دستگاه های خودپرداز را انجام می دهند که توضیحات لازم را می تواند در قسمت خدمات پس از فروش مشاهده بفرمایید.

بله ، سوئیچ های موسسه اعتباری کوثر به شبکه شتاب متصل است و قادر به انجام تمامی تراکنش های بین بانکی مانند انتقال وجه ، پرداخت قبوض و … می باشد.

تمامی توضیحات در قسمت کارمزد شتابی در سایت داده شده است.

ملزومات لازم برای نصب دستگاه های خود پرداز ، چاه ارت ، UPS و دریچه سازی می باشد.

کپی شناسنامه و کارت ملی ، جواز کسب  یا سند مالکیت یا اجاره نامه