اجرای چاه ارت

ملزومات 1. حفر چاه : چاهی به قطر90 سانتی متر و عمق حداقل 2متر ترجیحا درون باغچه حفر میکنیم ؛ اندازه چاه به نوع خاک محل اجرا بستگی دارد اما قانونا باید به حدی کنده شود که به نم طبیعی خاک برسیم(استاندارد 3 متر می باشد). 2. صفحه مسی : صفحه مسی حداقل 30*30 تهیه […]

مشاهده مطلب

اندازه دستگاه هیوسانگ

اندازه دستگاه هیوسانگ

مشاهده مطلب

اندازه دستگاه NCR5886

اندازه دستگاه NCR5886

مشاهده مطلب